Bruk av tabeller i WordPress-editoren

Bruk av tabeller må aktiveres manuelt fra vår side. Ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nederst på siden) for hjelp med dette.

Når tabeller er aktivert, vil du se et tabellikon i verktøylinjen i editoren.

 

Hvordan slette en tom rad

tabell_slettrad

  • Sett markøren i en av cellene til raden du vil slette.
  • Velg slett rad fra tabellikonet i menyen

 

Legge til rad etter annen rad midt i en tabell

tabell_nyradunder

  • Sett markøren i raden før den du vil opprette, her har jeg satt markøren etter «Kaffepause».
  • Deretter trykker jeg på tabell-ikonet og velger rad > Sett inn rad etter.
  • Og flytter innholdet til den nye raden.
    tabell_nyradunder_flyttinnhold
Kategorier: FAQ