Hvorfor gjør dere dette?

Dette gjør vi fordi departementene har en del publiseringsbehov som ikke dekkes av regjeringen.no. Noen ganger er det snakk om innhold som er for smalt eller tidsavgrenset til å passe inn i strukturen på regjeringen.no, noen ganger ønsker man å fokusere på innspill eller dialog med publikum. Det kan være innhold der det ikke er ønskelig at regjeringen eller et departement står som avsender, eller kanskje man ønsker et eget visuelt uttrykk som skiller seg fra regjeringen.no. Plattformen brukes også til å bygge opp frittstående nettsteder for innhold som av tekniske grunner ikke kan ligge på regjeringen.no.

Kategorier: FAQ