Innspill til planprogrammet

Oversikt over innspill til planprogram for for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune.

Frist for å komme med innspill var 7. desember 2016.

Innspill til varsel om utvidet planområde

19. januar ble det varslet en utvidelse av planområdet for Politiets nasjonale beredskapssenter på tre steder. Frist for å komme med innspill til utvidelsen var 15. februar 2017.