Dokumenter

Dokumenter som er utarbeidet i forbindelse med planlegging av beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.

 

Forslag til reguleringsplan

Justis- og beredskapsdepartementets forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning som legger til rette for utbygging av beredskapssenteret på Taraldrud.

Forslaget sendes på høring til 22. juni 2017. I tillegg til planforslag inneholder høringssaken en rekke dokumenter og kart i høy oppløsning.

Forslag til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter (PDF, 7 mb)

Les høringsdokumentene og avgi svar på høringen


Planprogram

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune (PDF, 3 mb)
Planprogram fra Justis- og beredskapsdepartementet, fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mars 2017

Vedlegg 1 – Høringsuttalelser med kommentarer (PDF)

Vedlegg 2 – Høringsuttalelser (PDF)

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune (PDF, 2,7 mb)
Planprogram fra Justis- og beredskapsdepartementet, oktober 2016

Innspill til planprogrammet
Oversikt over innspill fra enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner

 


Møtereferater

Referater fra kontaktmøter mellom myndighetene og kommunene

 


Presentasjoner

Presentasjoner fra åpne møter på Kolbotn og Bjørndal 22. og 23. mai 2017:

Presentasjoner fra åpne møter i Ski og Oppegård 31. oktober og 2. november 2016:

 


Brev

Varsel om utvidet planområde (PDF) – brev fra Metier AS, 19. januar 2017

 


Øvrige dokumenter

Innstilling om valg av tomt (PDF, 3,7 mb)
Analyse fra Metier av tomtene Grønmo og Taraldrud, oktober 2016

Kvalitetssikring av Innstilling om valg av tomt (PDF, 1,6 mb)
Analyse fra Dovre Group Consulting AS og Transportøkonomisk institutt, oktober 2016

Nedvalg til to tomter – historie (PDF, 1,2 mb)
Rapport fra Justis- og beredskapsdepartementet og Metier om historien om valg av tomter for politiets nasjonale beredskapssenter, oktober 2016

Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (PDF, 4 mb)
Rapport fra Dovre Group og Transportøkonomisk institutt, august 2015

Svar på Forespørsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid i Marka (PDF, 0,3 mb)
Brev fra Klima- og miljødepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet, september 2016

Eiers føringer (PDF, 0,1 mb)
Justis- og beredskapsdepartementets krav til senteret og forprosjektet