Dokument om støyberegninger

Etter nylige oppslag i pressen om at Justis- og beredskapsdepartementet nekter beboere innsyn i premissene for vår rapport om støy fra senteret, offentligjør vi her dokumentet.

Fortsett å lese "Dokument om støyberegninger"

Kunngjøring om reguleringsplan for beredskapssenteret

Østlandets Blad og Aftenposten har i dag en kunngjøring om at statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter er vedtatt.

Fortsett å lese "Kunngjøring om reguleringsplan for beredskapssenteret"

Reguleringsplanen for beredskapssenteret vedtas med omfattende tiltak mot støy

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag vedtatt reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski.

Fortsett å lese "Reguleringsplanen for beredskapssenteret vedtas med omfattende tiltak mot støy"

Pressekonferanse om reguleringsplan for beredskapssenteret

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen inviterer til pressekonferanse.

Fortsett å lese "Pressekonferanse om reguleringsplan for beredskapssenteret"

Dialog om beredskapssenteret

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen møtte i dag en rekke politikere fra Oslo og Akershus og fra stortingets justiskomité for å orientere om Politiets nasjonale beredskapssenter.

Fortsett å lese "Dialog om beredskapssenteret"

Flere tiltak for å redusere støyen

Justis- og beredskapsdepartementet tar flere grep for å redusere støyen i det nye forslaget til statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter.

Fortsett å lese "Flere tiltak for å redusere støyen"

Svar til Stortinget om uttalelser fra prosjektlederen for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB)

Hadia Tajik (A) stilte 30. juni et spørsmål til justis- og beredskapsministeren: Hun spurte om statsråden stilte seg bak uttalelser prosjektlederen har kommet med vedrørende støypåvirkning skole- og barnehagebarn vil utsettes for. SPørsmålet ble besvart 4. juli.

Fortsett å lese "Svar til Stortinget om uttalelser fra prosjektlederen for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB)"

Svar til Stortinget om støyproblematikk

Hans Olav Syversen (KrF) stilte 30. juni et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren om bekymring knyttet til støy pga utendørs skyteaktivitet og helikopteraktivitet. Spørsmålet ble besvart 4. juli.

Fortsett å lese "Svar til Stortinget om støyproblematikk"

Svar til Stortinget om øvingsaktivitet med helikoper

Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard (A) stilte 30. juni et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren om forsinkelse i åpningen av beredsskapssenteret dersom det skulle bli redusert i omfang, og om øvingsaktivitet med helikopter.

Fortsett å lese "Svar til Stortinget om øvingsaktivitet med helikoper"

Svar på Stortinget om innendørs skytebaner

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) stilte 16. juni et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren om kostnadene ved å bygge innendørs skytebaner og kostnadsreduksjonen ved å legge helikoptervedlikeholdet til Rygge. Spørsmålet ble besvart 27. juni.

Fortsett å lese "Svar på Stortinget om innendørs skytebaner"