Politiets nasjonale beredskapssenter

Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune.

På dette nettstedet vil du finne informasjon om

  • hva senteret skal være
  • prosessen bak vedtaket
  • den videre prosessen
  • konsekvenser for nærområdet.

Forslag til reguleringsplan

Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter – inngangsparti

Justis- og beredskapsdepartementets forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning som legger til rette for utbygging av beredskapssenteret på Taraldrud.

Forslaget ble sendt på høring 11. mai, med svarfrist 22. juni 2017. I tillegg til planforslag inneholder høringssaken en rekke dokumenter og kart i høy oppløsning.

Forslag til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter (PDF, 7 mb)

Les høringsdokumenter og inkomne svar

 


Fotografier og kart

Kart over Taraldrud med turveier og skiløyper
Se fotografier og kart for planlegging av beredskapssenter på Taraldrud