Politiets nasjonale beredskapssenter

Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune.

  • På dette nettstedet vil du finne informasjon om
  • hva senteret skal være
  • prosessen bak vedtaket
  • den videre prosessen
  • konsekvenser for nærområdet.

Planprogram for beredskapssenteret

Planprogram

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et forslag til planprogram som trekker opp rammene for planarbeidet og beskriver hvilke tema som skal behandles i konsekvensutredningen. Planprogrammet gjør også rede for planprosessen med opplegg for informasjon og medvirkning.

Planprogrammet er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi merknader til planprogrammet er 06.12.2016.

Planprogram: Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune (PDF, 2,7 mb)

Innspill
Innspill til planprogrammet blir publisert fortløpende.
Se innspill her

 


Fotografier og kart

Kart over Taraldrud med turveier og skiløyper
Se fotografier og kart for planlegging av beredskapssenter på Taraldrud