Tredje frokostseminar om Endringsledelse

Date: 24. mai 2017

Time: 09:00 – 10:00

Place: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo. Det serveres enkel frokost fra 08.30

Velkommen til det tredje frokostmøte i Difis nye møteserie med tema endringsledelse. Endring til frokost handler om å gjøre endringsledelse praktisk og å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor. Denne gangen har «Endring til frokost» invitert to innledere fra Arkivverket for å dele sine erfaringer. Temaet er ledelse- og organisasjonsutvikling med utgangspunkt i en ny digital hverdag.

Arrangementet vil direkteoverført på Nett-TV her: http://difi.aventia.no/?cid=1&live=1

Digitalisering er driveren for endring internt i Arkivverket, samtidig som de har en rolle i å bidra til digitalisering ute i forvaltningen. Vi spør Nina Sedvartsen Dudek som jobber i stab for strategi og styring om hvordan de legger til rette for de interne endringene. Hvordan må Arkivverkets ledere jobbe for å få til nye samarbeidsformer? Hvordan legger de til rette for ny arbeidskultur i ny organisasjonsstruktur med flere digitale arbeidsprosesser? Hva må til for at innføringen av fjernledelse skal fungere?

I tillegg spør vi mellomleder og fagdirektør Stian Norli om hvordan han håndterer situasjonen fra sitt ståsted. Hvilke utfordringer har han møtt? Får han nødvendig hjelp til å lede sine medarbeidere gjennom endringen? Hva har han lært?

Påmelding gjøres her

Vi ønsker vel møtt!