Tallenes tale – tull eller troverdig?

Date: 21. september 2017

Time: 17:00 – 18:45

Et tall sier mer enn 1000 bilder, sies det. Kvantifisering og tall brukes for å belyse trender i samfunnsutviklingen og er et viktig grunnlag for utforming av politikk. Men hvordan vet vi hvilke tall vi kan stole på – og hvordan vet vi at vi har forstått tallene riktig?

Det nordiske administrative forbund, Den norske avdeling, arrangerer medlemsmøte hvor seniorrådgiver Marianne Tønnessen fra SSB reflektere rundt tallenes betydning, hvordan ulike tall er mer eller mindre sikre og hvordan usikkerheten kan formidles, med eksempler fra SSBs befolkningsframskrivinger. Deretter vil departementsråd Tom Rådahl (KLD) gi en forberedt kommentar.

Marianne Tønnesen og Tom Rådahl, Foto: Studio Vest AS

For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Det nordiske administrative forbund, Den norske avdeling er et forum hvor medlemmene drøfter spørsmål som gjelder offentlig forvaltning, og er et treffsted for ansatte i det offentlige på tvers av fag, forvaltningsnivå og statsmakter.

I utgangspunktet må man være medlem av forbundet for å kunne delta på medlemsmøtene, men hvis du vil prøve å delta på et møte før du melder deg inn må du gjerne gjøre det.

For mer informasjon om forbundet og innmelding, klikk her.