Statsviterkonferansen 2017

Date: 10. november 2017

Time: 09:30 – 16:00

Statsviterkonferansen 2017 arrangeres av Norsk statsvitenskapelig forening og avholdes i Georg Sverdrups hus (bibliotekbygningen på Blindern). Blant de temaene som vil diskuteres er den norske velferdsstatens fremtid, samordnet styring i et samfunn i endring, metodeutvikling for områdegjennomganger  og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen.

Hele programmet finner du her.

Påmelding gjør du her.