PROSESSLEDELSE I STATSFORVALTNINGEN- Hvordan skal vi møte fremtiden?

Date: 29. mai 2017

Time: 09:00 – 16:00

Place: Handelshøyskolen BI, Nydalen

Påmelding: Partnerforums nettsider, og registrering fra 08.30

Skal vi henge med i tiden og samtidig levere bedre kvalitet for mindre ressurser må vi tenke og jobbe annerledes.

Partnerne er samstemte i at vårkonferansen skal ta opp «prosessledelse».

Fra programmet:

 • Prosessledelse;  hva-, hvorfor- og hvordan?
 • Digitalisering og prosessledelse
  • virtuell design
  • digital infrastruktur og samspill
 • Prosesstyring og medskapende ledelse
 • Kontroll- og tillitsproblematikk
 • Brukermedvirkning
 • Erfaringer med prosessledelse som arbeidsredskap i statsforvaltningen
 • Vel møtt!
 • For mer informasjon, program og påmelding: Partnerforums nettsider
 • Konferansen avslutter med diskusjon om hva økt fokus på prosessledelse vil innebære for statsforvaltningen