Partnerforum inviterer til: Aktualitetesseminar – Ny personversforordning

Date: 27. mars 2017

Time: 12:30 – 15:30

Place: Akersgata 64-68, Oslo. Auditoriet «Hovedbølet». Registrering fra kl. 12.00

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov. Forordningen er langt på vei en videreføring og utdyping av EUs personvernsdirektiv fra 1995, men inneholder også vesentlige nye elementer. Målet er like rettsregler for personopplysningsvern i Europa. Forordningen er en meget omfattende og kompleks tekst som vil gjelde «ord for ord» i alle land, uten mulighet for tilpasninger til nasjonal lovgivningstradisjon og rettskultur.

Program

  • EUs forordning om personopplysningsvern — historikk, kontekst og hovedtrekk Lee Bygrave, professor Universitetrt i Oslo
  • Departementenes arbeid med implementering av forordningen Tonje Meinich, avdelingsdirektør Justis- og beredskapsdepartementet
  • Tolkning og anvendelse av personvernforordningen mellom uavhengighet og harmonisering Dana Irina Jaedicke, seniorrådgiver Datatilsynet
  • Struktur og språk i personvernforordningen Dag Wiese Schartum, professor Universitetet i Oslo
  • Diskusjon spørsmål og kommentarer

Program og påmelding: Partnerforums nettside

Vel møtt!