Omstilling av offentlig sektor – hvordan innfri kravene?

Date: 6. september 2017

Time: 08:30 – 10:30

Hvordan kan forvaltningen best innfri krav om modernisering, effektivisering og raske omveltninger – i en tid da byråkratiet er under press?

Partnerforum inviterer til frokostseminar for å diskutere de utfordringene statsforvaltningen står overfor.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.