Nettverksmøte virksomhetsstyring: Brukerundersøkelser – et verktøy for styrket brukerorientering?

Date: 16. november 2016

Time: 09:00 – 12:00

I tildelingsbrev for 2016 har alle virksomheter fått en fellesføring om å kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten. Virksomhetene står fritt til å velge innsamlingsmetode for kartleggingen. Målet med nettverksmøtet er å få en erfaringsutveksling om hvordan økt informasjon om brukeropplevelser kan brukes til å forbedre virksomhetsstyringen, både i form av bedre tjenester og styrket informasjonen om brukereffekter.

Hvis du vil melde deg på, klikk her.

Påmeldingsfrist: 9. november.

Program:
08.30 – 09.00:     Oppmøte og kaffe

09.00 – 09.15:      Jan Hjelle, ekspedisjonssjef, KMD: Kort innledning om bakgrunnen for de nye fellesføringene om kartlegging av brukeropplevelser.

09.15 – 09-45:    Inger Johanne Sundby, Difi: Ulike metoder for å styrke virksomhetens brukerretting. Erfaringer og tips til virksomhetene om hvordan omsette kunnskap om brukere til mer relevante, treffsikre og effektive tjenester.

09.45 – 10.15:    Roar Hind, Avdelingsleder, TNS-Gallup. Innlegg om muligheter og begrensninger ved brukerundersøkelser som metode. Hvordan brukerundersøkelser kan bidra til å gjøre tjenestene mer relevante, treffsikre og effektive, og hva som må til for at brukerundersøkelser skal bidra til kunnskap om brukereffekter.

10.15 – 10.30:     Pause

10.30 – 11.45:     Tre virksomheter deler sine erfaringer om hvordan de arbeider med brukermedvirkning og brukerinnsikt, og hvordan dette brukes i virksomhetsstyringen.

11.45 – 12.00:     Diskusjon

12.00-                  Enkel lunsj