Innføringskurs i egenevalueringsverktøyet CAF

Date: 15. april 2016

Time: 09:00 – 11:30

Ønsker din virksomhet bedre resultater? Er dere usikre på hvilke forbedringstiltak som gir størst effekt og som derfor bør prioriteres? Ønsker dere å jobbe med kvalitetsledelse? Eller er utfordringen å få flere i virksomheten til å engasjere seg i strategiarbeidet, slik at eierskapet blir bredere og sjansene til å lykkes større? Er svaret ja på ett eller flere av disse spørsmålene, kan din virksomhet ha nytte av å gjennomføre en egenevaluering ved hjelp av CAF. Nysgjerrig?

Da kan dere starte med å melde dere på Direktorate for forvaltning og IKT (DIFI) sitt innføringskurs i CAF.

Påmeldingsfrist er 12.4.2016