Hvordan lykkes med digitalisering – er de store offentlige digitaliseringsprosjektenes tid forbi?

Date: 14. september 2015

Time: 08:00 – 10:00

Frokostseminar i samarbeid mellom Difi og Program for bedre styring og ledelse i staten

14.9 kl. 08-00-10.00 i Difis lokaler (Grev Wedels plass 9)

Klikk på Linken for påmelding: Link 

Velfungerende IKT-løsninger er avgjørende for verdiskapning og tjenesteyting i Norge, og staten har et stort behov for modernisering og digitalisering. En ikke ubetydelig andel av IKT-prosjektene har store budsjettoverskridelser, og leverer mye mindre nytte enn planlagt. Forskning viser at de mest langvarige og største prosjektene er overrepresentert blant de som mislykkes, og flere statlige etater har måtte stanse eller redusere store og ambisiøse prosjekter. Difi og Program for bedre styring og ledelse i staten inviterer til frokostseminar der behovet for en ny retning for statlige digitaliseringsprosjekter er tema.

Innledere:

Magne Jørgensen, Simula Research Laboratory

Magne Jørgensen er forsker ved Simula Research Laboratory, og  har vært ansvarlig for rapporten «Suksess og fiasko i offentlige IKT-prosjekter: En oppsummering av forskningsbasert kunnskap og evidensbaserte tiltak»

Frede Wiberg Hermansen, Politidirektoratet

Frede Wiberg Hermansen er fagdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet, og har vært en av hovedpersonene bak politiets revurdering av Merverdiprogrammet

Christine Bergland,Helsedirektoratet

Christine Berland er assisterende helsedirektør og divisjonsdirektør E-helse, og har ledet flere av de store omstillings-reformene i helsesektoren.