Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter?

Date: 16. november 2016

Time: 10:00 – 15:00

De fleste offentlige virksomheter bruker ekstern bistand i større eller mindre grad når de skal utvikle nye IT-løsninger. En god anskaffelsesprosess er viktig for at prosjektet skal lykkes enten du anskaffer konsulentbistand og gjør hoveddelen av utviklingsarbeidet selv, eller du får en leverandør til å utvikle løsningen for deg. Difi har nylig publisert en veiledning om hvordan du bør gå frem for å gjennomføre anskaffelser i IT-prosjekter. Veiledningen legger vekt på bruk av innovative metoder og smidig systemutvikling.

I temamøtet presenterer Difi formålet med veiledningen, hva den omhandler og hvordan den er bygget opp.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.