Hvordan formes norsk utenrikspolitikk? (for medlemmer)

Date: 2. mars 2017

Time: 17:00 – 18:45

Det nordiske administrative forbund, Den norske avdeling, inviterer til nyttårsforedrag om hvordan norsk utenrikspolitikk formes ?

Hva betyr konsensusen om de store linjene for den offentlige debatt om dilemmaer i utenrikspolitikken? Hvordan henger utenrikspolitikken sammen med den nye mediehverdagen, hvor verden bare et klikk unna, og vi får daglige oppdateringer fra venner på den andre siden av kloden?

Seniorforsker Halvard Leira ved NUPI vil reflektere rundt norsk utenrikspolitikk, og hvordan norske interesser utmeisles og kommer til utrykk. Deretter vil VGs nyhetssjef utenriks, Brynjar Skjærli, løfte fram samspillet mellom utenrikspolitikk og utenriksnyheter – har de egentlig noe med hverandre å gjøre? Og hva påvirker hva?

For mer informasjon, påmelding og innmelding, klikk her.