Gevinstrealiseringsseminar (Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi)

Date: 18. desember 2015

Time: 10:30 – 15:00

Difi og Program for bedre styring og ledelse i staten inviterer til gevinstrealiseringsseminar med gløgg og pepperkaker.

Målgruppe: Ledere, gevinsteiere og medarbeidere i offentlig sektor som er engasjert i digitaliseringsarbeidet.

Klikk her for program og påmelding.