Frokostseminar: Bedre etatsstyring – store linjer heller enn små detaljer

Date: 9. mai 2016

Time: 08:00 – 10:00

Program for bedre styring og ledelse i staten arbider for mer resultatorientering og gjennomføringskraft i forvaltningen. Arbeid med god styring i statlig virksomheter inngår som en viktig del av programmet.

9. mai 2016 inviterer programmet i samarbeid med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) til frokostseminar om styring.

Det vil bli servert frokost fra kl 8.00.  Det faglige programmet begynner kl 08.30. Vi har fått følgende til å snakke om temaet:

•             Paal Bjørnestad, statssekretær i Finansdepartementet

•             Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

•             Jostein Askim, førsteamanuensis ved UiO, Institutt for statsvitenskap

•             Svein Gjedrem, tidligere finansråd

•             Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet

Hold av dagen – detaljert program og påmelding kommer senere.