Forvaltningskonferansen

Date: 22. november 2017

Forvaltningskonferansen er en etablert møteplass for deg som er leder eller medarbeider i et departement eller en underliggende virksomhet i staten.

For mer informasjon om konferansen, følg med på Difi.no og meld deg på deres invitasjonsliste.