Forvaltningskonferansen 2015

Date: 19. november 2015

Kommunereformen – hva nå med staten? Velkommen til Forvaltningskonferansen 19. november på Radisson Blu Scandinavia Hotel, hvor Difi ser nærmere på samhandlingen mellom stat og kommune, og hva som skjer i den regionale statsforvaltningen.

 

https://www.difi.no/kurs/2015/03/forvaltningskonferansen-2015