Førjulsforedrag: Høyesterett som politisk organ

Date: 30. november 2017

Time: 17:00 – 18:45

Hvert år før jul inviterer Det nordiske administrative forbund, Den norske avdeling, til førjulsforedrag. Tanken er at vi i en ellers travel og «aktuell» hverdag skal nyte privilegiet å høre en faglig kapasitet trekke de store linjer og hjelpe oss til å forstå samtiden i lys av fortiden. Temaet for årets førjulsforedrag handler nettopp om de store linjer. Hvilken rolle Høyesterett skal ha har vært drøftet siden Høyesterett ble etablert. En sentral debatt er om Høyesterett driver med politikk, og i så fall om det er greit.

I år holder professor Jens Edvin A. Skoghøy førjulsforedraget. Skoghøy var dommer i Høyesterett fra 1998-2017. Professor emeritus, sosiolog og rettsteoretiker, Rune Slagstad vil kommentere.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Det nordiske administrative forbund, Den norske avdeling, er et forum hvor medlemmene drøfter spørsmål som gjelder offentlig forvaltning, og er et treffsted for ansatte i det offentlige på tvers av fag, forvaltningsnivå og statsmakter.

I utgangspunktet må man være medlem av forbundet for å kunne delta på medlemsmøtene, men hvis du vil prøve å delta på et møte før du melder deg inn må du gjerne gjøre det.

For mer informasjon om forbundet og innmelding, klikk her.