Er Riksrevisjonen på vei til å løsrive seg fra Stortinget?

Date: 26. oktober 2017

Time: 17:00 – 18:45

Er Riksrevisjonens rolle i ferd med å endre seg, og hvem styrer i så fall denne endringen? Er vi vitne til en dans mellom et storting som helst vil forholde seg til få, men politisk interessante saker, mens den ordinære regnskapsrevisjonen løsrives og styres med uklart mandat?

Det nordiske administrative forbund, Den norske avdeling, arrangerer medlemsmøte hvor revisjonsråd Jens Gunvaldsen vil holde en innledning sett fra Riksrevisjonen, og vi får kommentarer ved Fredrik Sejersted og Frank Alvern. Sejersted er nå regjeringsadvokat, men skrev sin doktorgrad om emnet Kontroll og konstitusjon. Statsrettslige studier i Stortingets kontrollvirksomhet. Frank Alvern er revisor med mangeårig erfaring fra å lede Forsvarsdepartementets internrevisjon.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Det nordiske administrative forbund, Den norske avdeling er et forum hvor medlemmene drøfter spørsmål som gjelder offentlig forvaltning, og er et treffsted for ansatte i det offentlige på tvers av fag, forvaltningsnivå og statsmakter.

I utgangspunktet må man være medlem av forbundet for å kunne delta på medlemsmøtene, men hvis du vil prøve å delta på et møte før du melder deg inn må du gjerne gjøre det.

For mer informasjon om forbundet og innmelding, klikk her.