Endring til frokost – Frokostmøte om endringsledelse

Date: 15. september 2017

Time: 09:00 – 10:00

Endring til frokost er en serie frokostmøter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerer. Temaet er endringsledelse, og i møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter. Du vil også få mulighet til å dele erfaringer med andre. Målet er å gjøre endringsledelse praktisk og bidra til å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor.

Tema: Kommunikasjon i endringsprosesser. Fra Folkehelseinstituttet kommer kommunikasjonsdirektør Christina Rolfheim-Bye og fagdirektør Ulf Dahle. De vil dele sine erfaringer med å jobbe med kommunikasjon i de endringene Folkehelseinstituttet står i.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.