Digitalisering: Det skumleste er å ikke gjøre noe

For å utvikle brukerrettede og effektive tjenester til innbyggerne, trenger virksomhetene en langsiktig strategi og en god rolle- og ansvarsdeling mellom departement og direktorat. Men hvordan få det til i praksis? Departementenes rolle i fag- og styringsdialog når det

Fortsett å lese "Digitalisering: Det skumleste er å ikke gjøre noe"

Endringsledelse: hva er det og hvordan få det til i praksis?

Offentlig forvaltning står ved et vendepunkt. Det beskrives tydelig både i Perspektivmeldingen 2017 og av Produktivitetskommisjonen. Å være leder i offentlige sektor handler ikke lenger først og fremst om å forvalte offentlige ressurser under stabile rammebetingelser, men om å

Fortsett å lese "Endringsledelse: hva er det og hvordan få det til i praksis?"

Norden og Baltikum skal samarbeide om digitalisering!

Digitaliseringen skyter fart og gir oss store muligheter til å skape verdier, fjerne unødig administrasjon og forenkle hverdagen for innbyggere og næringsliv. Ifølge the Digital Economy and Society Index ligger Norden i tetsjiktet på digitalisering i Europa. Innbyggerne våre

Fortsett å lese "Norden og Baltikum skal samarbeide om digitalisering!"

14 nye digitaliseringsprosjekter kan gi milliardgevinst

Gjennom en medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter kan nå 14 nye prosjekter få økonomisk tilskudd av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Etter en søknadsprosess har de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene fått foreløpig tilsagn. Men pengene kommer først etter at de

Fortsett å lese "14 nye digitaliseringsprosjekter kan gi milliardgevinst"

Innovasjon Norge samler toppledere til dialog om omstilling

Mandag 20. februar hadde Anita Krohn Traaseth og Mona Skaret et debattinnlegg i Aftenposten hvor de inviterte til topplederdialog om omstilling i offentlig sektor, og mandag 20. mars hadde de sitt første nettverksmøte. Program for bedre styring og ledelse

Fortsett å lese "Innovasjon Norge samler toppledere til dialog om omstilling"

Nå skal statlige toppledere få større innflytelse over arbeidsgiverpolitikken

Det er oppnevnt et nytt arbeidsgiverråd som skal gi virksomhetene økt innflytelse på utformingen og gjennomføringen av den statlige arbeidsgiverpolitikken. – Virksomhetene i staten er ulike og mangfoldige. Arbeidsgiverrådet skal bidra til at arbeidsgiverpolitikken i større grad er basert

Fortsett å lese "Nå skal statlige toppledere få større innflytelse over arbeidsgiverpolitikken"

Samordning gjør oss litt mindre byråkratiske og litt mer handlekraftige!

Da Program for bedre styring og ledelse i staten arrangerte frokostseminar om samordning – en utfordring med mange muligheter – var det fullt både i salen og på scenen. Gjennom to panelsamtaler var det totalt ni ledere som delte

Fortsett å lese "Samordning gjør oss litt mindre byråkratiske og litt mer handlekraftige!"

Utredningsinstruksen har fylt ett år – hva må forbedres i framtidige utredninger?

Utredningsinstruksen har vært gjeldende i ett år, og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har analysert utredninger i staten før ny utredningsinstruks trådte i kraft. Analysen viser at høringsdokumenter fra 2015 har store mangler målt opp mot kravene i ny utredningsinstruks,

Fortsett å lese "Utredningsinstruksen har fylt ett år – hva må forbedres i framtidige utredninger?"

Hvordan få en god kobling mellom lederlønnssystemet og etatsstyringen?

Det er viktig at de krav som stilles til lederen supplerer og utfyller målene i tildelingsbrevet, slik at lederoppfølgningen og styringsdialogen i sum utgjør en god helhet. Derfor har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i samråd med Finansdepartementet (FIN) utviklet

Fortsett å lese "Hvordan få en god kobling mellom lederlønnssystemet og etatsstyringen?"

Innovasjon Norge vil ha topplederdialog om radikal omstilling

Program for bedre styring og ledelse i staten jobber for å gi ledere i staten større handlingsrom, tydeligere mål og styrke deres kompetanse til å håndtere det kontinuerlige endrings- og forbedringsarbeidet som er nødvendig for at offentlig sektor skal

Fortsett å lese "Innovasjon Norge vil ha topplederdialog om radikal omstilling"