Frokostseminar: Hvordan ta gode beslutninger i en omskiftelig tid?

Skal statlige ledere klare å møte de utfordringene de står overfor, må de evne å ta gode beslutninger. Og skal de finne gode løsninger som svarer på utfordringene, krever det et godt forarbeid. Men flere undersøkelser viser at statlige

Fortsett å lese "Frokostseminar: Hvordan ta gode beslutninger i en omskiftelig tid?"

Ta én god beslutning: meld deg på frokostseminar om gode beslutninger!

27. september arrangerer Program for bedre styring og ledelse i staten frokostseminar: Hvordan ta gode beslutninger i en omskiftelig tid? Vi har invitert Silvija Seres, Bjørn-Inge Larsen, Sigrun Vågeng og Hilde Singsaas til å dele sine erfaringer. Hva kjennetegner

Fortsett å lese "Ta én god beslutning: meld deg på frokostseminar om gode beslutninger!"

Reform på sporet

Offentlig sektor står ovenfor komplekse utfordringer og krav til effektivisering. Omstilling er nødvendig, og regjeringen Solberg har igangsatt flere reformer. Én av disse er jernbanereformen. Carlo Thomsen, som høsten 2015 til våren 2017 var prosjektleder for gjennomføring av jernbanereformen,

Fortsett å lese "Reform på sporet"

Sluttrapporten fra OECDs Digital Government Review of Norway er publisert

I ett år har OECD gått systematisk igjennom status for arbeidet med digitalisering i offentlig sektor i Norge. Gjennomgangen gir ny innsikt i norske forhold sammenlignet med god praksis fra andre land som er gode på digitale løsninger. OECD

Fortsett å lese "Sluttrapporten fra OECDs Digital Government Review of Norway er publisert"

Stor interesse for erfaringssamling i strategisk IKT-kompetanse for toppledere

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) inviterer toppledere i departementer og underliggende virksomheter til en erfaringssamling på tvers av sektorer i staten. Det er nærmere 100 påmeldte, men fremdeles mulig å melde seg på. Målet med erfaringssamlingen er at ledere

Fortsett å lese "Stor interesse for erfaringssamling i strategisk IKT-kompetanse for toppledere"

Vil du ha endring til frokost eller være med å diskutere veien videre for digitalisering av offentlig sektor?

Fredag 1. september inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til et fagseminar der OECD vil presentere sine vurderinger av politikken for digitalisering av offentlig sektor i Norge, samt anbefalinger for videre politikkutvikling, og fredag 15. september inviterer Direktoratet for forvaltning

Fortsett å lese "Vil du ha endring til frokost eller være med å diskutere veien videre for digitalisering av offentlig sektor?"

Involver brukerne, samarbeid og realiser gevinster

For tiende år på rad presenteres «IT i praksis» – en rapport som tar for seg Norges digitale status. Program for bedre styring og ledelse i staten presenterte fjorårets rapport under overskriften «Digitalisering av det offentlige går i riktig

Fortsett å lese "Involver brukerne, samarbeid og realiser gevinster"

Digitalisering: Det skumleste er å ikke gjøre noe

For å utvikle brukerrettede og effektive tjenester til innbyggerne, trenger virksomhetene en langsiktig strategi og en god rolle- og ansvarsdeling mellom departement og direktorat. Men hvordan få det til i praksis? Departementenes rolle i fag- og styringsdialog når det

Fortsett å lese "Digitalisering: Det skumleste er å ikke gjøre noe"

Endringsledelse: hva er det og hvordan få det til i praksis?

Offentlig forvaltning står ved et vendepunkt. Det beskrives tydelig både i Perspektivmeldingen 2017 og av Produktivitetskommisjonen. Å være leder i offentlige sektor handler ikke lenger først og fremst om å forvalte offentlige ressurser under stabile rammebetingelser, men om å

Fortsett å lese "Endringsledelse: hva er det og hvordan få det til i praksis?"

Norden og Baltikum skal samarbeide om digitalisering!

Digitaliseringen skyter fart og gir oss store muligheter til å skape verdier, fjerne unødig administrasjon og forenkle hverdagen for innbyggere og næringsliv. Ifølge the Digital Economy and Society Index ligger Norden i tetsjiktet på digitalisering i Europa. Innbyggerne våre

Fortsett å lese "Norden og Baltikum skal samarbeide om digitalisering!"