Ekspertgruppen rundt møtebordet

Oversikt over møtene i ekspertgruppen i perioden 2017-2018

 • 19.9, Oslo, Kunnskapsdepartementet
 • 20.10, Oslo, Gardermoen
 • 30.11, Oslo, HIOA
 • 15.1–16.1, Bergen
 • 27.2-28.2, Oslo
 • 4.4-5.4, Oslo
 • 22.5-23.5, Bergen
 • 13.9, Oslo
 • 26.10, Oslo
 • medlem Kjetil Børhaug
  Kjetil Børhaug
  professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
  Vis beskrivelse
 • Gerd Sylvi Steinnes
  førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda
  Vis beskrivelse
 • Thomas Moser
  professor på Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)
  Vis beskrivelse
 • Medlem Anne Myrstad
  Anne Myrstad
  førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk ved UiT, Norges arktiske universitet, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning
  Vis beskrivelse
 • Medlem Kari Moen
  Kari Hoås Moen
  førstelektor i samfunnsfag ved Høgskolen Dronnings Mauds Minne (DMMH)
  Vis beskrivelse
 • Medlem Hege Fimreite
  Hege Fimreite
  instituttleder for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet (HVL)
  Vis beskrivelse
 • medlem Anton Havnes
  Anton Havnes
  professor i pedagogikk ved senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
  Vis beskrivelse
 • Medlem Helene Berntsen Brennås
  Helene Berntsen Brennås
  fagleder i Nardosletta barnehager i Trondheim Kommune
  Vis beskrivelse
 • Medlem Øyvind Homslien
  Øivind Hornslien
  daglig leder i Betha Thorsen Kanvas-barnehage i Oslo
  Vis beskrivelse
 • Medlem Marit Bøe
  Marit Bøe
  førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge
  Vis beskrivelse