OECD har utarbeidet sektorveiledere som gir konkrete og praktiske råd tilpasset ulike bransjer. Veilederne belyser konkrete problemstillinger for ansvarlig næringsliv i de ulike bransjene. Veilederne legger vekt på interessentdialog har også et særlig kjønnsperspektiv. Det er krevende for bedrifter å sette seg inn i hvilke forventninger som ligger i OECDs retningslinjer, og veilederne gir nyttige eksempler og råd. Norges OECD-kontaktpunkt arbeide for å fremme veilederne seminarer og kurs.

Var dette nyttig?