Bli med! OECDs globale forum for ansvarlig næringsliv 20-21 juni 2018, Paris

OECD-forumet er enestående i sitt slag for kunnskap om de siste internasjonale trender innen ansvarlig næringsliv. På en rekke spennende …

Bli med på seminar om aktsomhetsvurderinger for verftsnæringen i Ålesund

Kontaktpunktet, i samarbeid med GIEK og Eksportkreditt, inviterer til dagsseminar i Ålesund 23. mai knyttet til arbeidsforhold til verftsnæringen.

Næringsfremme i Kenya – hva er nytten av OECDs retningslinjer?

Dette var ett av flere spørsmål som kom opp blant et engasjert publikum da sekretariatet var på plass på seminar …

Nytt medlem til Kontaktpunktet – Cathrine Dehli

Kontaktpunktet ønsker Cathrine Dehli velkommen som nytt medlem av Kontaktpunktet. Dehli er direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels. Kontaktpunktmedlemmene …

God respons på Kontaktpunktets arbeid med ansvarlig næringsliv

Det var fullt hus og engasjerte deltakere på Kontaktpunktets dialogmøte. Det var stor bredde i deltakelsen fra både næringsliv, sivilt …

NHO: hvordan håndterer norske bedrifter risiko i krevende markeder?

Jon Vea, NHO, er tydelig på NHOs forventninger til ansvarlighet i norsk næringsliv i Kontaktpunktets årsrapport. NHO er tydelige på …

ForUM: Er det for vanskelig å klage på overtramp fra næringslivet?

Det norske Kontaktpunktet behandler få klagesaker. Det betyr ikke nødvendigvis at norske bedrifter holder sin sti ren. Årsaken er snarere …

Kontaktpunktordningen – det beste vi har, men ikke perfekt

Det norske Kontaktpunktet har ressurser, uavhengighet og tillit nok til å bidra i tråd med intensjonene. Slik er det ikke …

Dialogmøte og lansering av Kontaktpunktets årsrapport 9. april

Norges OECD-kontaktpunktet inviterer til dialogmøte for lansering av årsrapport 2017. Jon Vea fra NHO kommer, det gjør også Markus Rotevatn fra …

Slutterklæring Industri Energi -DNO ASA

Det norske Kontaktpunktet publiserte i dag, 22. mars 2018, sin slutterklæring i klagesaken Industri Energi mot DNO ASA. Det sentrale …